Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KID.

Handla våra fonder

Innan du investerar i C WorldWides fonder, uppmanar vi dig att ta del av respektive fonds
Key Investor Information Document (KIID).

När du investerar i en av våra fonder gör du det enklast genom någon av nedanstående samarbetspartners eller återförsäljare:

Distributörer  
Avanza Nordea Liv & Pension
Carnegie Investment Bank Nordnet
Futur Pension* Pensionsmyndigheten
Folksam SEB
Fondmarknaden Skandia depå
Handelsbanken* Skandia Link
Garantum** Strivo depå*
Länsförsäkringar Bank* Svensk Handel
Max Matthiessen** Swedbank
Movestic Söderberg & Partners**
Nordea* Wictor Family Office

Avser avtalsmässiga förhållanden med C WorldWides distributörer.
*via MFEX
**via Allfunds, ej selekterad fondlista

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info.se@cworldwide.com eller via Kontakt nedan.

Kontakt