Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Den långa versionen

På C WorldWide har vi bara aktiva aktiefonder, inget annat. Våra fonder är alltså aktivt förvaltade. Det betyder att vi bara investerar i ett fåtal bolag och aktier som vi är övertygade om har förutsättningar att utvecklas bättre än genomsnittet över tid. Det tack vare starka, hållbara och ansvarsfulla affärsmodeller med förutsättningar att skapa uthållig vinsttillväxt och dessutom har medvind av strukturella trender som långsiktigt arbetar till deras fördel.

Men aktiv betyder inte bara hur vi använder vår kunskap för att sätta samman portföljer och fonder. Det betyder också hur vi ser på vårt ansvar som ägare i de bolag vi valt att investera i. C WorldWide är långsiktiga ägare och vi vill med vår kompetens, våra resurser och vårt nätverk vara med och påverka våra bolag i ständigt mer hållbar riktning till nytta för alla intressenter. Det gör vi i allt från valberedningar och påverkansarbete i frågor där det finns potential till förbättring inom till exempel miljö, klimat och sociala utmaningar, och röstningar på stämmor. 2021 röstade vi till exempel på 380 stämmor, eller 98% av stämmorna som våra bolag höll. Vi är alltså i högsta grad aktiva ägare. Det är också en del av att förvalta en aktiv aktiefond.

Aktiva aktiefonder. Inget annat.

Det är C WorldWide.

 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida resultat. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KIID.

OK