Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Aktiva aktiefonder sedan 1986

C WorldWide är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare. Sedan 1986 är vår unika investeringsfilosofi baserad på selektiv stock-picking i kombination med djupgående analys av trender och teman på lång sikt.

Långsiktighet i varje investering

Vi lever i en motsägelsefull och föränderlig värld där tillväxt blir allt svårare att identifiera. Vårt stabila förvaltningsteam utgör kärnan i vår långsiktiga strategi och många av våra förvaltare har varit med sedan fondernas start. Med fokus på långsiktig tillväxt, aktivt ägaransvar och hållbarhet.

Aktivt ägaransvar

Som en av Nordens största fristående aktiva aktieförvaltare vill vi med vår erfarenhet, våra resurser och vårt nätverk vara med och påverka de bolag som vi investerar i.

Det gör vi i allt från valberedningar och påverkansarbete i frågor där det finns potential till förbättring inom till exempel miljö, klimat och sociala utmaningar, och röstningar på stämmor.

År 2023 röstade vi till exempel på 380 stämmor, eller 98 procent av stämmorna som våra bolag höll. Vi är i högsta grad aktiva ägare.

Ta del av vår röstningsstatistik.

Med förtroende följer ansvar

Som aktiva investerare strävar vi efter att bidra till att styra samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning, både på lokal och global nivå. Våra kunder har givit oss förtroendet att göra goda investeringar, och att ta ansvar är avgörande för det värde vi skapar för våra intressenter, ett sunt arbetsliv som arbetsgivare och socialt engagemang. Dessa är de tre pelarna i vår strategi för vårt företags samhällsansvar (CSR), som du kan läsa mer i vår CSR-rapport.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida resultat. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KIID.

OK

Möt LISA
Long-term Investments in Sustainable Assets

LISA är vårt egenutvecklade verktyg för analys av hållbarhetsfaktorer. Den kompletterar vår kvalitativa analys och stöder våra långsiktiga investeringar med kvantitativa data.

Vi delar med oss av vår djupgående analys av långsiktiga trender och teman.

Finansvärlden kan ibland vara kaotisk – låt oss ta kontroll över den tillsammans. Håll koll på trender och teman genom att läsa våra senaste insikter, perspektiv och marknadskommentarer av våra analytiker och portföljförvaltare som ger dig den senaste kunskapen och djupgående förståelse inom specifika ämnen och marknader.