Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Compounding driver avkastning

Långsiktigt hållbar aktiv förvaltning är vårt DNA sedan 1986. Den största möjligheten inom aktieinvesteringar är att hitta bolag som kan öka sin vinst uthålligt, år efter år.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

OK