Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Disclaimer

Denna websida riktar sig endast till investerare som kvalificeras som icke-professionella investerare, professionella investerare eller jämbördig motpart enligt MiFID II-direktivet (direktiv 2014/65/EU). Websidan och dess innehåll är inte avsedd för den som är skattskyldig i USA (US person).

Genom att fortsätta använda denna websida bekräftar du att du inte är en US person, kvalificerad som professionell investerare eller jämbördig motpart.

Välj din lokala websida genom att klicka på globen i övre högra hörnet.

Innehållet på websidan är endast avsett i informationssyfte. Informationen utgör inte, och ska inte ses som, ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja någon av de produkter som omnämns på websidan. Information, beräkningar och så vidare på websidan ska inte ses som investeringsråd eller begäran om engagemang i investeringsverksamhet.

Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den information som är tillgänglig genom websidan är korrekt. Vi kan dock inte garantera att informationen är korrekt och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S tar inget ansvar för eventuella felaktigheter, felstavningar eller avsaknad av viss information. Ej heller är C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S ansvarigt för lämpligheten i informationen eller innehållet på websidan. Informationen kan komma att ändras vid varje tidpunkt av C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S utan upplysning därom.

Websidan och dess innehåll har sammanställts i enlighet med svensk lag och informationen den innehåller behöver inte nödvändigtvis överensstämma med lagstiftningen i andra jurisdiktioner.

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.