Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Med förtroende följer ansvar.
Ta del av hur vi som Nordens största fristående aktieförvaltare tar aktivt ägaransvar.

C WorldWides engagemang för hållbarhet är inget nytt. Sedan 1986 har investeringar i långsiktiga företag varit kärnan i vår aktiva och långsiktigt fokuserade investeringsfilosofi. Förankrad i vår långsiktiga investeringshorisont har fokus på god affärssed varit kärnan i vårt tillvägagångssätt - inte bara för att minimera skada eller undvika risk, utan för att fullt ut förstå det investerade företagets långsiktiga fördelar och livskraft. Som aktiva aktieinvesterare föredrar vi en proaktiv engagerad approach framför omfattande uteslutningslistor.

Möt LISA
Long-term Investments in Sustainable Assets

LISA är vårt egenutvecklade verktyg för analys av hållbarhetsfaktorer. Den kompletterar vår kvalitativa analys och stöder våra långsiktiga investeringar med kvantitativa data. LISA har utvecklats för att applicera ett mer systematiskt tillvägagångssätt och öka jämförbarheten mellan bolag när vi analyserar ESG-aspekter som en del av investeringsbeslutet. Verktyget omfattar E, S och G med data som inkluderar både obligatoriska och frivilliga indikatorer för analys av de effekter på hållbarhetsfaktorer en investering kan medföra (PAIs, eller Principal Adverse Impact). Data hämtas direkt från bolagen, liksom från Bloomberg och andra tredjepartsleverantörer som Morningstar och Sustainalytics.

Hållbara investeringar och ansvarsfullt ägande

ESG är en integrerad del av vår investeringsprocess och implementeras i den löpande analysen av de bolag vi investerar i. Denna process börjar inte och slutar inte med investeringsbeslutet, utan är en pågående process som stöds av dialog med och uppföljning av bolaget i fråga. 

Följande film ger djupare insikt i vårt tillvägagångssätt från vårt huvudkontor i Danmark.

För att läsa mer om hur vi arbetar med röstning, ESG och hållbarhet, se broschyrer nedan.

Ansvarsfulla investeringar hos
C WorldWide Asset Management

Röstningsstatistik

Årlig hållbarhets- och TCFD-rapport