Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, läs prospekt och KIID.

Global Equities

Global stock picking
Finansvärlden är full av investerare som jagar kortsiktiga vinster. Vi motstår denna frestelse genom ett långsiktigt perspektiv för att kunna identifiera de bästa investeringsmöjligheterna över hela världen. Vi navigerar på de komplexa aktiemarknaderna genom att utgå från globala trender och teman. Detta ger stöd till vårt arbete med att välja ut vad som är relevant, men också vad den långsiktiga investeraren bör undvika.

Vi vågar vara annorlunda. Vår långa erfarenhet av att aktivt förvalta globala aktier gör att vi kan avvika från konsensustänkande och fokusera på vad som är mest intressant.

Vi väljer ut de bästa bolagen
En koncentrerad portfölj säkrar att varje enskild aktie vi väljer ut gör skillnad för avkastningen. Vår erfarenhet visar att en noggrant konstruerad portfölj av 25 till 30 aktier vi verkligen tror på och känner på djupet ger en fullgod riskdiversifiering.

Vi menar att vinsttillväxt är den långsiktiga drivkraften bakom en aktiekursutveckling. Vår skicklighet och expertis när det kommer till att dra fördel av långsiktiga trender och tematisk medvind hjälper oss att fånga uthålligheten av denna vinsttillväxt.

Vi har ett av branschens mest stabila och erfarna förvaltningsteam. I kombination med vår konsekventa och transparenta investeringsmetod har detta skapat framgångsrika resultat för våra kunder över lång tid.

Vårt löfte
Vi drivs av att fortsätta utforska globala trender och teman och identifiera attraktiva investeringsmöjligheter. Vi är övertygade om att nyckeln till att skapa god avkastning är en aktiv, fokuserad approach.  

Vi erbjuder:

  • Stock picking grundad i övertygelse
  • Tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter
  • Beprövad investeringsmetod sedan 1986
  • Uthålliga, långsiktiga investeringar som gör skillnad

Vår ambition är att vara en ledande global aktieförvaltare och vi ser fram emot att arbeta för dig.

Faktablad KIID

Se portföljen per 31 juli 2022

Val för fond

Delfond:
Valuta:

Utveckling

I grafen nedan visas utvecklingen för en given vald period. Välj valuta ovan.
Jämförelseindex redovisas vid index stängningstidpunkt.

RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaltningsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte. För mer information, läs prospekt och KIID.

Förvaltarteam

Bo Knudsen

VD, förvaltare globala aktier

Kom till C WorldWide Asset Management 1994.

Har varit portföljförvaltare sedan 1989.

Bengt Seger

Förvaltare globala aktier

Kom till C WorldWide Asset Management 1988.

Har varit portföljförvaltare sedan 1985.

Lars Wincentsen

Förvaltare globala aktier

Kom till C WorldWide Asset Management 1998.

Har varit portföljförvaltare sedan 1990.

Mattias Kolm

Förvaltare globala aktier

Kom till C WorldWide Asset Management 2003.

Har varit portföljförvaltare sedan 1999.

Urval från nyhetscenter