Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KID.

Fondfakta

Avkastning

Nedan kan du se totalavkastning för fonderna och anpassa datumintervallet.

065696 Global Equities 1C
999999 MSCI AC World
3a6d42 Global Equities Ethical 1C
676766 MSCI AC World
89a4cc Centuria Global Equities 1C
676766 MSCI AC World
4177ae Stable Equities 1C
999999 MSCI AC World Min. Volatility
e97b47 Emerging Markets 1C
bc9f85 MSCI Emerging Markets
783b33 Asia 1C
976c6b MSCI AC Asia ex. Japan
c49d32 India 1C
503f0f MSCI India Net Total Return
7bc380 Nordic 1C
94a695 MSCI Nordic Countries
39c2c6 Sweden 1A
425256 SIX Portfolio Return Index
058798 Sweden Small Cap 1A
503f0f Carnegie Small Cap Net Return Index
001548 Healthcare Select 1C
999999 MSCI World Healthcare

RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning på andelsklass 1A SEK fram till 2023-10-06. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaltningsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte. För mer information, läs prospekt och PRIIPs KID.