Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

AI i våra fonder

Se PDF

Viktiga lärdomar

  • AI:s transformativa potential blir allt tydligare inom olika sektorer och branscher.
  • De framtida vinnarna inom AI är ännu inte upptäckta.
  • Vi har en bred exponering och är väl positionerade mot ledande bolag som utnyttjar AI-teknik i våra fonder.
  • Frågan är: När kommer AI att upprepa mönstret från utvecklingen av internet när det gäller vinsttillväxt?

Artificiell intelligens (AI) har upplevt en betydande hype och har, förståeligt nog, accelererat snabbt i hela samhället och affärsvärlden. AI har potential att revolutionera hur bolag och samhällen fungerar, och gör det redan på många sätt. För bolag är fördelarna med att utveckla och tillämpa AI många och potentiellt långtgående, från att förbättra dataanalys och anpassa kundupplevelser till att optimera verksamheter och öka effektiviteten. AI är ett kraftfullt verktyg som kan förändra bolag inom olika branscher. I takt med att AI-tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig kommer bolag som utnyttjar sina förmågor att vara bättre rustade i en konkurrenskraftig, datadriven och snabbt utvecklande värld. Bolag måste ta till sig AI och investera i dess potential för att se nya möjligheter och få konkurrensfördelar.

Låt oss titta på några av de möjligheter som AI ger:

1. Ökad produktivitet
AI kan automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter, vilket gör det möjligt för anställda att fokusera på mer strategiskt arbete. Till exempel kan AI automatisera kundtjänstförfrågningar, generera rapporter, skriva texter och behandla fakturor. AI kan med andra ord effektivisera olika operativa processer, vilket minskar behovet av mänsklig inblandning. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

2. Förbättrat beslutsfattande
AI kan analysera stora mängder data för att identifiera mönster och trender som skulle vara svåra eller omöjliga för människor att upptäcka. Traditionella analysmetoder kommer ofta till korta när de hanterar stora datamängder, men AI kan bearbeta, kategorisera och extrahera värdefulla insikter från stora mängder information i realtid. Detta kan hjälpa bolag att fatta bättre beslut om allt från prissättning och marknadsföring till produktutveckling och riskhantering.

3. Förbättrade kundupplevelser
AI kan användas för att skräddarsy kundupplevelser och förse kunder med den information och de produkter de med största sannolikhet vill ha. AI kan också ge kundsupport dygnet runt och lösa problem snabbt och effektivt. Genom att utnyttja AI-drivna system, chatbots och förutsägande analys kan bolag skräddarsy sina produkter och tjänster efter kunders preferenser. Detta ökar inte bara kundnöjdheten utan också lojaliteten.

4. Intelligent tillverkning och hälsovård
Tillverkningsbolag kan integrera AI i maskiner och robotar för att automatisera uppgifter, öka energieffektiviteten, förbättra kvalitetskontrollen och förutse underhållsbehov. AI kan också användas för att utveckla nya produkter och processer och kommer på ett eller annat sätt att bli oumbärligt i framtidens fabrik. Inom vården kan AI användas (och används redan) för att förbättra patientvården, analysera medicinska bilder, diagnostisera sjukdomar och utveckla personliga behandlingsplaner.

Intressant för investerare
Det här är bara några exempel på konsekvenserna av AI:s accelererade integrering, både nu och i framtiden. AI kommer sannolikt att snabbt förändra omvärlden, och bolag som använder AI-teknik kommer att få konkurrensfördelar. För investerare är det därför klokt att vara positivt inställd till AI i portföljen.

I denna text kommer vi att fokusera på vår globalfond – en koncentrerad portfölj med 30 noggrant utvalda aktier från hela världen. Som framgår av figur 1 nedan är flera bolag i portföljen exponerade för att utveckla och utnyttja AI på olika sätt såsom halvledarchips, infrastruktur, data och applikationer.

Halvledare
I detta segment hittar vi bolag som HOYA, ASML, Samsung och TSMC. Låt oss lyfta fram TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), världens största kontraktstillverkare av halvledare som driver våra telefoner, bärbara datorer, bilar, klockor, kylskåp som exempel. Halvledarkretsar är en grundläggande komponent i AI-hårdvara, inklusive grafikprocessorer (GPU) och applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC) designade för AI- och maskininlärningsuppgifter. Bolag som är involverade i AI-forskning och -utveckling förlitar sig ofta på halvledartillverkare som TSMC för att producera högpresterande chips som driver AI-systemen. TSMC:s avancerade tillverkningsprocesser bidrar till att producera kraftfulla och energieffektiva chips, vilket gör dem värdefulla för AI-lösningar. AI-teknik, djupinlärning och neurala nätverk kräver betydande datakraft, och TSMC spelar en viktig roll för att möta denna efterfrågan.

Infrastruktur
Amazon, Alphabet och Microsoft är exempel på bolag i detta segment. Här kommer vi att lyfta fram Alphabet, Googles moderbolag. I sitt arbete att utveckla bättre sökverktyg använder Google AI-algoritmer i stor utsträckning i sin sökmotor och sina annonseringssystem. Maskininlärning hjälper till att förbättra sökresultaten och möjliggör mer riktade och personliga annonser baserade på användarens beteende. Alphabet är också involverat i kvantdatorer genom sitt “Quantum AI-lab” (källa: Alphabet.com). Kvantdatorer har potential att accelerera AI-beräkningar avsevärt.

Data
I det här segmentet hittar vi S&P Global, Aon och Adobe. Aon är ett tjänste- och konsultbolag inom risk och försäkring. Finansiella bolag är unikt positionerade att nyttja värdet från AI, med tanke på deras stora datalager. Aon använder AI-verktyg för att analysera stora mängder data och identifiera mönster som kan hjälpa bolaget att bättre bedöma och hantera klientrisker (källa: Aon.com). Till exempel använder Aon AI-modeller för att analysera historiska skadeståndsdata, aktuella marknadsförhållanden och framväxande trender för att förutsäga potentiella risker och utveckla skräddarsydda riskreduceringsstrategier. AI används också för att upptäcka och förhindra bedrägerier, för att skydda Aons kunder och deras tillgångar. AI-modeller kan analysera transaktionsmönster, identifiera avvikelser och flagga vid potentiella bedrägerier för vidare utredning.

Applikationer
Vi har investerat i Microsoft, Keyence och återigen Adobe. Just Adobe integrerar AI på olika sätt i sina produkter och tjänster. Ett av exemplen är Adobe Firefly, en AI-generator som låter dig skapa bilder, texteffekter och färgpaletter från enkla textmeddelanden på över 100 språk. Du kan använda Firefly med Adobe Photoshop, Illustrator och andra Creative Cloud-appar för att förbättra kreativiteten och utforska nya möjligheter. Adobe Sensei, bolagets AI- och maskininlärningsplattform, används för att driva många av Adobes produkter och tjänster. Till exempel taggar och organiserar Adobe Sensei automatiskt bilder i Adobe Lightroom. Adobe Sensei genererar också automatiskt alternativ text för bilder i Adobe Experience Manager.

Liksom Microsofts Co-Pilot har Adobe utvecklat en AI-driven virtuell assistent som heter Adobe Assistant. Den är utformad för att hjälpa användare att navigera mer effektivt i Adobes produkter och tjänster. På det sättet fungerar AI nästan som Uppfinnar-Jockes lilla medhjälpare, som många kanske minns från Kalle Anka.

Industriell AI med syfte
När det gäller triangelillustrationen i figur 1 talar vi bara om den nedre delen av näringskedjan. Flera andra bolag i fonden (om inte alla) väntas implementera AI på olika nivåer i hela bolaget. Tänk bara på Siemens med dess digitala industrier och innovativa infrastrukturdel. Bolaget har utvecklat “Siemens Lab”, en plattform som utnyttjar potentialen hos ansvarsfull AI för att testa och implementera “Industrial AI with purpose” (källa: Siemens.com).

Ett exempel från hälsovården är Novo Nordisk. Bolaget har som mål att använda stora mängder data och artificiell intelligens för att upptäcka nya banbrytande behandlingar för livsstilssjukdomar. Läkemedelsjätten meddelade i ett pressmeddelande (25 september 2023) att man har ingått ett samarbetsavtal med det amerikanska teknikbolaget Valo, med ett initialt värde på 60 miljoner USD. Beroende på hur väl samarbetet faller ut kan avtalet potentiellt vara värt upp till 2,7 miljarder USD. Valo har en AI-baserad plattform som använder patientdata för att upptäcka och utveckla nya sätt att behandla sjukdomar.

Väntan på AI-genombrottet
Många branschexperter har förutspått att AI kommer att vara lika revolutionerande som internet var för över 20 år sedan. Frågan är om AI kommer att vara Internet 1.0 eller 2.0 vad gäller bolagsresultat.

Som framgår av figur 2, tog det tio år innan internet verkligen hade en påverkan på bolags resultat, och en mängd bolag kunde först då dra nytta av dess fördelar. Trots att lanseringen av internet under de första 10 åren medförde betydande förändringar, påverkade Internet 1.0 inte bolagets resultat väsentligt. Det var först under det andra decenniet, Internet 2.0, när bolag som Netflix, Spotify och Amazon, för att nämna några, använde internet för att skapa helt nya affärsmodeller och de gamla affärsmodellerna försvann: tänk på videobutiker och skivaffärer som exempel.

Vägen mot lönsamhet för AI och en potentiell ökning av bolagsvinster verkar vara kortare jämfört med den för internet. Men många AI-plattformar som ChatGPT, Bard eller Bing har huvudsakligen ådragit sig kostnader under sin utbyggnad. Den verkliga prövningen kommer när de använder den inbyggda intelligensen och datan för att skapa värden och generera intäkter. Därför återstår det att hitta de verkliga vinnarna i AI-loppet.

Utvecklingen de närmaste åren kommer att vara snabb, och det kommer att bli intressant att se hur det utvecklas och vilka innovativa affärsmodeller som kommer att dyka upp med AI. Med tanke på den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens är prognoser kring framtiden osäkra men som illustreras i figur 1 är flera av våra innehav redan väl positionerade inom AI, och vi förväntar oss att de ligger i framkant när det gäller att dra fördel av AI-utvecklingen när det gäller såväl växande intäkter som förbättrade resultat.