Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Potential i ökat välstånd

Se PDF

Vi lever i en ständigt föränderlig värld – en värld där välståndet ökar och utvecklas på olika sätt. En långsiktig investerare som förstår potentialen och dynamiken i utvecklingen kan dra nytta av en våg av spännande investeringsmöjligheter på det tema vi kallar finansiell inkludering.

Begreppet finansiell inkludering kan hjälpa till att förstå ett lands ekonomiska utvecklingsstadium, jämför figur på sidan 2 i pdf:en. Här illustreras konsumenternas ekonomiska behov på samma sätt som i Maslows traditionella behovspyramid. Utgångspunkten för att kunna tillgodose de grundläggande behoven är att det finns en ekonomisk infrastruktur. Nästa steg är att öppna ett bankkonto – det första behovet som beskrivs längst ner i pyramiden. När detta behov är tillgodosett och konsumenten har fått ett större ekonomiskt spelrum ökar behovet av ”bostads- och konsumtionslån”, jämför mikrofinansiering. Därefter ökar behovet av att skapa trygghet och därmed försäkrings- och sparprodukter. På nivån ovan ökar behovet av kapital- och tillgångsförvaltning, och högst upp i pyramiden nås slutligen den så kallade ”ekonomiska friheten”.

Det är avgörande att förstå vilket utvecklingsstadium ett specifikt land befinner sig på, liksom vad invånarna i de enskilda länderna eller regionerna efterfrågar. Utvecklingsstadiet inom finansiell inkludering är centralt när vi letar efter tillväxt, men det är också viktigt att förstå den underliggande digitala transformationen som gör det möjligt att utveckla finansiella tjänster för en växande befolkning. Vi ser idag att teknikbolag, som historiskt har fokuserat på till exempel e-handel, går mot att utnyttja sin tekniska infrastruktur och data – inklusive data om exempelvis försäljning och kunders betalningsmönster – för att i större utsträckning erbjuda tjänster till företag och konsumenter som inte i tillräcklig utsträckning servas av traditionella banker. Exempel på detta är ett bolag som TCS Group.

Extraordinär tillväxt i vissa tillväxtländer
I västvärlden ligger länderna vanligtvis högst upp i behovspyramiden med fokus på ekonomisk trygghet, kapitalförvaltning och välstånd. I våra globalfonder är First Republic Bank, en Private Banking-aktör med bas i Kalifornien, ett exempel på en bank som genom hög specialisering har lyckats inom detta segment. Bankens fokus på utomordentligt kundanpassade tjänster skapar hög kundlojalitet. På tillväxtmarknaderna är det i de tre nedre skikten i pyramiden som den finansiella inkluderingen ökar mest. En stor del av befolkningen har där ännu inte något eget bankkonto. Cirka 50 procent av befolkningen i Latinamerika står exempelvis utanför det officiella banksystemet, medan motsvarande siffra för Filippinerna är cirka 80 procent. Dessutom finns ett stort behov av krediter hos både konsumenter och företag, särskilt mindre bolag som historiskt sett inte har fått tillräcklig service av traditionella banker.

Dessa bolag representerar en attraktiv tillväxtmöjlighet eftersom de utgör en stor del av ekonomin. I exempelvis Indonesien står de för 60 procent av BNP och 97 procent av arbetskraften. Samtidigt som befolkningen i Indonesien får bättre ekonomi kan vi också dra lärdom av erfarenheterna från liknande marknader, till exempel Indien som uppskattningsvis ligger cirka 10–15 år före Indonesien. När det gäller Indonesien har vi därför valt att fokusera på expansion och konsolidering av bolåne-marknaden, där vi förväntar oss betydande tillväxt de närmaste 10–20 åren. Bolånen i Indonesien i förhållande till BNP är bara två procent (som jämförelse ligger Indien på tio procent). Samtidigt är befolkningen på 260 miljoner mycket ung – 42 procent är under 25 år. I Indonesien är vi exponerade mot detta tema genom Bank Central Asia som är den ledande bolåneaktören i Indonesien.

De mest välskötta och bäst positionerade teknik- bolagen, liksom banker med fokus på och förmåga att serva konsumenter och företag, kan dra nytta av den här tillväxtpotentialen. Enligt Morgan Stanley beräknas tillväxtpotentialen för teknikbolag med fokus på finan-siell inkludering i Latinamerika vara upp till 100 gånger den nuvarande omsättningen under de kommande fem åren. En analys av Google, Bain och Temasek från 2019 visar att marknaden för digitala tjänster i Sydostasien förväntas fyrdubblas fram till 2025. När vi letar efter attraktiva investeringar inriktar vi oss därför på bland annat dessa områden. Det finns lokala fintechbolag på tillväxtmarknader som verkligen har lyckats öka penetrationen av digitala finansiella tjänster. I vår globala tillväxtmarknadsfond C WorldWide Emerging Markets har vi till exempel investerat i de tre brasilianska bolagen PagSeguro, Mercado Libre och Magazine Luiza.

I takt med att konsumenternas välstånd i utvecklings- ekonomierna ökar, ökar även familjernas behov av försäkringar. Penetrationsgraden i Asien är fortfarande mycket låg, vanligtvis under 5 procent, men efterfrågan ökar, särskilt i Kina, där nyförsäkringar ökar med cirka 15 procent per år. Detta är något som gynnar de två försäkringsbolagen Ping An och AIA. Båda bolagen finns i våra globalfonder. Båda är välskötta och har ett konservativt förhållningssätt till försäljning av försäkrings- produkter, vilket gjort att de kunnat öka sina intäkter över flera konjunkturcykler. 

Även västerländska bolag tjänar på ekonomisk inkludering
Det finns ett antal västerländska bolag som också gynnas av den växande efterfrågan på finansiella tjänster i utvecklingsekonomier. Betalningsnätverket Visa, som funnits i våra globala portföljer i mer än tio år, är ett bra exempel. Deras globala nätverk gör det möjligt för konsumenter över hela världen att handla och betala med betal- och kreditkort via Visas infrastruktur. I takt med att välståndet ökar, ökar även turismen, vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på internationella betalningar. Som ett väletablerat, ledande varumärke med ett globalt nätverk av banker och butiker som stöder bolaget, möjliggör Visa turismen. Tillväxten inom internationella betalningar är därmed en viktig tillväxtmotor för Visa samtidigt som bolaget tjänar på högre marginaler för dessa transaktioner.

Tematiska investeringar, en väg till compounding
Oavsett vilken fond du investerar i hos oss investerar vi enligt tematiska principer. Vi försöker hitta de mest intressanta tillväxtsegmenten över hela världen. Vi identifierar tillväxtfaser i de länders ekonomier och hittar de bäst positionerade bolagen som, baserat på en specifik strukturell faktor som exempelvis demografisk medvind, kan förväntas växa sig starkare tack vare uthålliga affärsmodeller och förmåga att öka vinst- tillväxten över tid. Vi kallar detta compounding. Du kan få exponering mot finansiell inkludering i alla våra fonder, eftersom vi anser att detta är en attraktiv strukturell investeringsmöjlighet de kommande 10–20 åren.

Läs mer om våra fonder på cworldwide.se.