Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Tillbaka i Japan

Se PDF

Vi har sett fram emot att återvända till Japan för personliga möten med bolagsledningar och till vår glädje lättades restriktionerna strax innan vår planerade resa i slutet av november. När Japan och stora delar av övriga världen befann sig i nedstängning höll vi kontakten med våra portföljbolag genom videomöten, men ingenting slår att träffas personligen.

I Europa togs covidrestriktionerna bort för flera månader sedan, så det var ändå en överraskning att det alltjämt var krav på munskydd på planet och att många restriktioner fortfarande var på plats i det japanska samhället. I de flesta samtal med bolagen bar vi inte bara munskydd utan satt även åtskilda av plexiglas. Japan fortsätter att ha demografiska utmaningar men är en global maktfaktor i det framtida högproduktiva och digitala samhället inom robotteknologi, medicinteknik och högteknologiska komponenter och material.

Inflationen är tillbaka
Återöppningen av den globala ekonomin har tryckt upp inflationen i Japan efter många års kamp mot deflation. Många av de bolag vi pratade med är osäkra på hur de ska hantera ökade priser på insatsvaror eftersom det ur ett kulturellt perspektiv är svårt att höja priser för kunder som de vet kommer att drabbas hårt av detta. Den amerikanska ekonomichefen för industrigasleverantören Nippon Sanso gav en mycket bra inblick i deras nya tillväxtstrategi, men efter 25 år av låg eller ingen tillväxt medgav han att det finns utmaningar med att höja priserna. Vi har investerat i den tysk-amerikanska konkurrenten Linde där prishöjningar är en del av den löpande verksamheten och det enda sättet att säkerställa lönsam långsiktig tillväxt.

Hoya – glasmästaren
Hoya är specialiserat på avancerad användning av glas inom hälso- och sjukvård (glasögonglas, kontaktlinser, medicinska endoskop), glassubstanser som används vid chiptillverkning för att filtrera ljus samt hårddiskar. Konkurrensen är hård inom alla teknikområden. Hoya är dock den odiskutabla ledaren inom detta och har en 100-procentig marknadsandel inom de mest avancerade ämnena för 2-nanometer-EUV (extreme ultraviolet). Bolaget gynnas av den ständigt ökande efterfrågan på halvledare och de enorma investeringar som görs för att diversifiera halvledarproduktionen bort från Taiwan. Halvledarförsäljningen är cyklisk, men bolagets VD var mycket tydlig med att en viktig drivkraft för Hoya är att fler bolag utvecklar egna chip (utöver Intel även Amazon, Alphabet, Apple med flera).

Bland japanska bolag är aktieåterköpsprogram ovanligt, men under de senaste åren har Hoya minskat antalet utestående aktier och köpte under 2022 tillbaka mer än tre procent av alla aktier. VD försäkrade oss att ledningen kommer att fortsätta sin strategi att dela ut överskottslikviditet till aktieägarna och göra förvärv inom hälsovård och IT. Hoya har en stark, i princip skuldfri position och en mycket stor kassa att använda när intressanta möjligheter dyker upp. 

Sony – redo för metaverse
Vi träffade även Sonys ekonomichef som berättade om deras satsning med Honda. Ambitionen är att lansera ett gemensamt elfordon senast 2026. Fordonsindustrin är inte van vid hög avkastning på investerat kapital och vi var något skeptiska till satsningen. Sony har ambitionen att kunna leverera sensorer och underhållning (musik, filmer, spel och så vidare) till hela fordonsindustrin, vilket kommer att ge dem värdefull information om användning och beteenden, samtidigt som de ser det som ett FoU-projekt som kan skapa framgång på andra områden. Satsningen är ganska liten totalt sett, och Sony nämnde att de var villiga att bjuda in andra investerare om det skulle behövas mer kapital. Sony kommer aldrig att bli en biltillverkare men det kan bli en värdefull affär för dem på sikt.

Mötet bekräftade vår investering i Sony och de synergieffekter som vi ser mellan musik, film och spel, eftersom många spelkaraktärer används i filmer, musik integreras i spel, och spel kan inspirera till nya sätt att kommunicera. Sony ligger i framkant inom metaverse genom att bolaget utökar sina redan omfattande immateriella rättigheter, vilket med största sannolikhet kommer att generera ökade intäkter. Vi ser fram emot innovationer inom bilindustrin och tror att Sony kommer att kunna göra bilkörningen mer underhållande. Sony-Honda-bilen verkar spännande och kan bli en uppstickare i en traditionell bransch (se bifogad pdf).

Japan ligger i framkant
Japan är känt för sitt stora fokus på högteknologi och automatisering. Det var intressant att besöka produktionen och utställningsområdet hos flera företag och se hur de konkret använder avancerad teknik och robotar. Tiden får utvisa om bolagen är redo att höja priserna eller om inflationen kommer att sätta press på marginalerna. Vårt intryck var att bolagsledningarna i både Sony och Hoya kommer att förnya sig och höja priserna där det behövs för att upprätthålla vinsttillväxten.

Vi blev återigen imponerade av tågens punktlighet när vi reste fram och tillbaka mellan Tokyo och Kyoto. Tillväxten har varit svag under många år, men Japan ligger fortfarande i framkant av den tekniska utvecklingen och erbjuder flera intressanta investeringsmöjligheter för globala investerare.