Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Vår erfarenhet, din fördel.
De flesta av våra kunniga förvaltare varit med sedan fondernas start och vi har snart 40 år av insikter.

Insikter & nyheter

En ny era för Japans teknologiska dominans

En liten ö i Japan som heter Kyushu kallas nu “Silicon Island” på grund av massiva investeringar från TSMC och andra teknikbolag.

Indiens framgångssaga fortsätter

Indien är på väg att inta sin rättmätiga plats i världsordningen och är för oss det land som erbjuder de mest lovande långsiktiga investeringsmöjligheterna globalt. Aldrig tidigare har landet varit så gynnsamt positionerat som nu – både ur geopolitiskt och ekonomiskt perspektiv.

AI i våra fonder

Vi har en bred exponering och är väl positionerade mot ledande bolag som utnyttjar AI-teknik i våra fonder.

Marknaden för värmepumpar värmer upp

Värmepumpar finns tillgängliga i över 30 länder som tillsammans utgör mer än 70 procent av det globala värmebehovet för byggnader. Trots detta representerar värmepumpar för närvarande endast cirka 13 procent av alla värmesystem och cirka 5 procent i USA, vilket indikerar betydande tillväxtpotential.

Bolag söker alternativ till Kina

För att stabilisera sårbara försörjningskedjor har konceptet "Kina + 1" vuxit fram bland bolag över hela världen. Målet är att minska beroendet av en enskild marknad och därigenom säkerställa bättre stabilitet och säkerhet i produktionen.

Nytt hopp för cancerpatienter

Avancerade blodprov kan nu bättre avslöja om cancer är helt borta efter behandling – eller om det finns en risk för återfall.

Lurar inflationen investeraren?

I en artikel i tidskriften Fortune från 1977 med titeln ”How Inflation Swindles the Equity Investor”, hävdade Warren Buffett att aktier inte fungerar som ett skydd mot inflation. Till synes frustrerad över de mediokra aktiemarknaderna på 1970-talet drog han slutsatsen att aktier är ”mycket lika obligationer”.

Robotar redo för kvantsprång

Robotar har under de senaste decennierna revolutionerat industrin, sjukvården, transportsektorn och många andra områden. Nu är de redo för ytterligare ett kvantsprång.

Hur man investerar i en svårare ekonomisk miljö

Historien visar att kvalitetsbolag vanligtvis presterar bra när den globala ekonomiska tillväxten avtar. Även en recession går någon gång mot sitt slut, och då är det bra att vara i en position med ett långsiktigt perspektiv.

Lyxmarknadens glans

2022 dominerade energikrisen, kriget i Ukraina, inflation och höjda livsmedelspriser. Detta ledde till nedgång på obligations- och aktiemarknaderna. Konsumtionen av lyxvaror var dock förvånansvärt motståndskraftig.