Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Vår erfarenhet, din fördel.
De flesta av våra kunniga förvaltare varit med sedan fondernas start och vi har snart 40 år av insikter.

Insikter & nyheter

Möjligheter i kontrasternas och förändringarnas tid

Året 2023 präglades av kontraster och förändringar med krig i Ukraina och Mellanöstern, geopolitisk turbulens, kraftigt stigande räntor och en överraskande stark global aktiemarknad.

AI till undsättning

Vår bedömning har varit, att aktiemarknaden har varit igenom det värsta. Optimismen verkar också dominera just nu med det spännande löftet om AI.

Avkastning i ett långsiktigt perspektiv

Vi försöker se långsiktig utveckling, där de flesta tänker mer kortsiktigt. Det är bland annat detta tidsperspektiv som gör att vi kan skapa långsiktigt värde, eftersom framtiden vanligtvis inte utvecklas linjärt.

En helande resa

Med tanke på beslutsamheten i Federal Reserves agerande för att bekämpa inflationen har deras indirekta budskap varit ett tyst accepterande av att något så småningom skulle kollapsa till följd av den snabba och hårda åtstramningen. Och nu har vi sett de första offren.

Ljusglimtar

Aktieinvesteringar handlar inte bara om att hantera risker utan även om att förstå vilka möjligheter som finns.

Centralbankerna håller kvar investerarna i jämmerdalen

Förra kvartalet beskrev vi den tuffa utvecklingen på aktiemarknaderna 2022 som en vandring genom jämmerdalen. Utmaningen är den fortsatt höga inflationen och centralbankernas penningpolitiska åtstramningar.

En vandring genom jämmerdalen

Sedan finanskrisen 2008 har centralbanker, genom låga räntor och hög likviditet, aggressivt använt sig av finansiella hävstänger för att driva realekonomin framåt. Nu måste de göra en helomvändning.

Långsiktiga konsekvenser av kriget i Ukraina

Det är värt att understryka att vi just nu upplever en historisk omvälvande tid och det är mycket som kan utvecklas på ett sätt ingen kan föreställa sig idag.

Maslows behovspyramid, energi och försvar i en ny geopolitisk verklighet

Vi är djupt oroade över Ukrainas framtid och den västerländska liberala ordningen. Det är också en tid att reflektera över vad som har drivit Europa in i den här katastrofen.

En aktiv förvaltares tankar om 2022

När vi gör investeringar tänker vi inte i termer av kalenderår. Vi anser att det är viktigt att ha siktet inställt på en längre tidshorisont när man investerar.