Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Vår erfarenhet, din fördel.
De flesta av våra kunniga förvaltare varit med sedan fondernas start och vi har snart 40 år av insikter.

Insikter & nyheter

Möjligheter i kontrasternas och förändringarnas tid

Året 2023 präglades av kontraster och förändringar med krig i Ukraina och Mellanöstern, geopolitisk turbulens, kraftigt stigande räntor och en överraskande stark global aktiemarknad.

Året 2023 och utsikterna för 2024

Vår VD och portföljförvaltare för C WorldWide, Bo Knudsen, ser tillbaka på året 2023 och diskuterar de teman som vi tror kommer att vara centrala under investeringsåret 2024.

AI till undsättning

Vår bedömning har varit, att aktiemarknaden har varit igenom det värsta. Optimismen verkar också dominera just nu med det spännande löftet om AI.

En helande resa

Med tanke på beslutsamheten i Federal Reserves agerande för att bekämpa inflationen har deras indirekta budskap varit ett tyst accepterande av att något så småningom skulle kollapsa till följd av den snabba och hårda åtstramningen. Och nu har vi sett de första offren.

Tillbaka i Japan

Japan fortsätter att ha demografiska utmaningar men är en global maktfaktor i det framtida högproduktiva och digitala samhället inom robotteknologi, medicinteknik och högteknologiska komponenter och material.

Ljusglimtar

Aktieinvesteringar handlar inte bara om att hantera risker utan även om att förstå vilka möjligheter som finns.

Big Government - den starka staten är tillbaka

Big Government-temat påverkar många av våra andra teman. När vi tänker på framtiden och söker efter tematiska medvindar blir det därför allt viktigare att förstå de långsiktiga prioriteringarna hos världens stater. I det här perspektivet undersöker vi hur statens växande inflytande påverkar den globala investeringsmiljön under 2020-talet

Insights, Acknowledgements and Clarifications

This paper addresses five key questions that we are typically asked by professionals assessing our investment approach – our objective seeks to provide what could be considered the wrong answers for what we consider to be the right reasons.

Podcast: En vandring genom jämmerdalen

Inläst ljudbok av Bo Knudsens marknadskommentar

En vandring genom jämmerdalen

Sedan finanskrisen 2008 har centralbanker, genom låga räntor och hög likviditet, aggressivt använt sig av finansiella hävstänger för att driva realekonomin framåt. Nu måste de göra en helomvändning.