Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Vår erfarenhet, din fördel.
De flesta av våra kunniga förvaltare varit med sedan fondernas start och vi har snart 40 år av insikter.

Insikter & nyheter

Generativ AI: Artificiell framtid på steroider

En banbrytande trend inom artificiell intelligens kallas generativ AI och syftar på artificiell intelligens som kan generera helt ny data, innehåll eller material på ett oberoende sätt. Temaspecialisten Morten Springborg diskuterar vilken effekt generativ AI kan ha på vår vardag, på arbetsmarknaden och i företag.

Energiomställningen och vägen till nettonoll - djupdykning i hållbara energilösningar

Föreslagna lösningar på vår livstids största projekt och hur vi tänker som långsiktiga investerare.

Att tänka som genomsnittet gör dig inte till vinnare

Den genomsnittligt aktivt förvaltade investeringsfonden kommer inte att överträffa marknaden - på samma sätt som att en genomsnittlig fotbollsklubb inte kommer att nå toppen av ligan.

Energiomställningens utmaningar

I det här och ett kommande perspektiv, kommer vi att uppdatera om vår syn på vägen till nettonollutsläpp och dela våra åsikter om vad som krävs för att komma på rätt spår, samt eventuella investeringskonsekvenser.

Energiomställningens utmaningar

Den stora fokuseringen på sol- och vindenergi som ersättning för fossila bränslen är inte tillräcklig för att utfasningen av fossila bränslen i världen. Vi behöver också investera i andra energikällor, inklusive kärnkraft. Det är åsikten hos C WorldWides tematiska specialist Morten Springborg.

Den intelligenta fysiska världen

Globaliseringen som vuxit i styrka under flera årtionden vänder nu tillbaka och konsekvenserna är omfattande. I följande perspektiv utforskar vi dessa för den industriella ekonomin.

Klimatkompensation hos C WorldWide

Som aktiv förvaltare har vi fått förtroendet att ansvara för våra kunders långsiktiga investeringar, där hållbarhetsaspekter noggrant övervägs.

Big Government - den starka staten är tillbaka

Big Government-temat påverkar många av våra andra teman. När vi tänker på framtiden och söker efter tematiska medvindar blir det därför allt viktigare att förstå de långsiktiga prioriteringarna hos världens stater. I det här perspektivet undersöker vi hur statens växande inflytande påverkar den globala investeringsmiljön under 2020-talet

Hur kunde energiomställningen bli en energikris?

Med kriget i Ukraina har energisituationen blivit alltmer akut. Men grunden till dagens energikris ligger lång tillbaka i tiden. Den baseras på en olycklig mix av naivitet, okunskap, dåliga beslut och önsketänkande.

Energiomställningen har lett till en ny energikris

Det vi ser just nu är början på en långvarig strukturell energikris orsakad av bristande förståelse för vad energi är, bristande förståelse för hur beroende vi är av fossila bränslen för vår tillväxt och vårt välstånd, och inte minst naiva föreställningar om hur snabbt övergången till ett koldioxidneutralt energisystem kan ske.