Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
Vår erfarenhet, din fördel.
De flesta av våra kunniga förvaltare varit med sedan fondernas start och vi har snart 40 år av insikter.

Insikter & nyheter

Indien - Möjligheternas land

För den långsiktiga investeraren är Indien kanske en av de mest spännande och lovande marknaderna att investera i globalt. I den här filmen förklarar portföljförvaltaren Abhinav Rathee på C WorldWide varför Indiens framtid ser ljus ut och varför det kommande valet inte verkar hota detta.

Indiens framgångssaga fortsätter

Indien är på väg att inta sin rättmätiga plats i världsordningen och är för oss det land som erbjuder de mest lovande långsiktiga investeringsmöjligheterna globalt. Aldrig tidigare har landet varit så gynnsamt positionerat som nu – både ur geopolitiskt och ekonomiskt perspektiv.

Indonesien – Strukturell tillväxt med ett mindre (politiskt) farthinder

Vårt besök i Indonesien nyligen gjorde oss positivt överraskade av den ekonomiska utveckling som sker i landet.

India Stack – vägen till framgång

Den offentliga sektorn under ledning av premiärminister Narendra Modi har skapat optimism hos befolkningen med innovativa och digitalt stödda reformprogram. Reformer som successivt har stärkt ekonomin och minskat korruptionen.

Nearshoring i Mexiko - och dess betydelse för investerare

Under de senaste åren har ökade geopolitiska spänningar och störningar i leveranskedjorna globalt lett till en omvälvning av leveranskedjorna.

Nya maktcentra skapar möjligheter för Indien

Indiens neutralitet är förankrad i den nationella säkerheten och ekonomin. Indiens hållning gentemot Ryssland bottnar i Indiens beroende av rysk militär utrustning och historiska band som går tillbaka till det kalla kriget.

Indiska investeringar i en turbulent värld

Kriget i Ukraina, stigande inflation och pandemin som ännu inte är över har skapat stor osäkerhet på världens börser. Trots detta ser vi fortsatt Indien som en av de mest attraktiva investeringsmöjligheterna det kommande decenniet.

Ny investeringscykel i Indien

Vi ser intressanta tecken på att en ny cykel av fasta investeringar inletts i Indien. Kan den bidra till att förverkliga Indiens långsiktiga potential?

Kan Indien hantera de mörka moln som följer av den andra covid-19-vågen?

Den andra covid-19-vågen drabbar just nu Indien hårt med ett, i många regioner, pressat hälso- och sjukvårdssystem och akut brist på syrgas. Samtidigt har antalet nya smittade per dag minskat betydligt i Mumbai.

Tillväxtmarknader - var finns potentialen?

Var finns den riktigt intressanta potentialen på världens tillväxtmarknader? Inom fintech och e-handel i Latinamerika? Inom finanssektorn i Indien, som inkluderar allt fler medborgare? Eller inom Kinas gröna energiomställning?